Adresa úradu:

Obec Klin nad Bodrogom
č. 34
076 31 Streda nad Bodrogom

Telefón:

056/628 48 30

E-mail:

klinb@stonline.sk

História

Prvá písomná zmienka o obci je z prvej štvrtiny 14. storočia. V písomnosti z roku 1322 sa spomína „castrum Budrugzef“. Tento hrad akiste stál na brehu Bodroga.

V stredoveku sa dedina uvádzala v tvare Zugh, Zewgh, v minulom storočí Bodrog – Szöod, od roku 1950 Klin nad Bodrogom.

O počte obyvateľov v Kline máme údaje z druhej polovice 19. storočia. V roku 1869 tam žilo 210 ľudí, na rozhraní storočí (rok 1900) už 281 obyvateľov v 34 domoch.

Obyvatelia tejto oblasti sa už od praveku zaoberali obrábaním pôdy, chovom dobytka, lovom zveri a rybolovom. Na dobré podmienky pestovania viniča v chotári poukazuje vinohradnícky motív erbu Klina z roku 1606, v renesančnom štíte z oblakov vyčnieva zohnuté rameno držiace vetvičku viniča s dvoma strapcami hrozna.